Προφίλ


   

Η Global Link ιδρύθηκε το 1989 και το 1990 έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου ερευνητικών ινστιτούτων GLOBAL που λειτουργεί σε 35 χώρες ανά το κόσμο και αποτελεί το πέμπτο σε μέγεθος οργανισμό έρευνας αγοράς. Με περί τα 30 χρόνια εμπειρίας η Global Link έχει καθιερωθεί στο χώρο της έρευνας και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

 

Η Global Link ιδρύθηκε το 1989 και μόλις το 1990 έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου ερευνητικών ινστιτούτων GLOBAL που λειτουργεί σε 35 χώρες ανά το κόσμο και αποτελεί το πέμπτο σε μέγεθος οργανισμό έρευνας αγοράς. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας η Global Link έχει καθιερωθεί στο χώρο της έρευνας και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα.