Υπηρεσίες


   

  • Στρατηγική Μαρκών

  • Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών

  • Ικανοποίηση Πελατών / Μυστικές επισκέψεις

  • Αξιολόγηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής

  • Αξιολόγηση Σημείων Πώλησης

  • Κοινωνικοπολιτικές Έρευνες