Πελάτες


   

Η Global Link έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας. Με πολλές από αυτές είχε και έχει μακροχρόνια συνεργασία καθώς προσπαθεί διαρκώς να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη της ξεχωριστά. Μερικοί από τους πελάτες των τελευταίων ετών είναι: