Το Add+Impact είναι ένα εργαλείο το οποίο αξιολογεί τις διαφημίσεις συνδυάζοντας ποιοτική και ποσοτική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα: 

 

Ποιοτική

Ανοιχτή συζήτηση για την αξιολόγηση του περιεχομένου της διαφήμισης και αυθόρμητες αναφορές σχετικά με το δημιουργικό και το μήνυμα του διαφημιστικού. 

 

Ποσοτική

Ποσοτικά αποτελέσματα στις κύριες περιοχές διερεύνσης και σύγκριση των σκορ των βασικών αποτελεσμάτων με άλλων πετυχημένων Ελληνικών και Διεθνών διαφημίσεων.

 

 

Βασικές Περιοχές Διερεύνησης

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Σιγαλό