Χρίστος Τσιάκας

 

  • Πτυχιούχος Λογιστικής Τ.Ε.Ι Πειραιά, κάτοχος MBA University of Kentucky.
  • Training Manager @ Public.
  • Training & Development Specialist @ Praktiker.
  • Trainer @ Germanos Group of Companies.
  • Εκπαιδευτής σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ & Κ.Ε.Κ.
  • Γενικός Γραμματέας του University of Kentucky - Greek Alumni.