Πρωτοποριακή Έρευνα για την Παιδεία


   

Κατά την τελετή απονομής των EDUCATION BUSINESS AWARDS 2017 η GLOABL LINK παρουσίασε τα αποτελέσματα μίας σημαντικής on line πανελλαδικής έρευνας για την παιδεία.

1000 εκπαιδευτικοί δημοσίων, ιδιωτικών σχολείων και πανεπιστημίων έδωσαν τη δική τους εικόνα για τα "κοφτά" θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν:

. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θεωρούνται μάλλον αντικειμενικές αλλά όχι δίκαιες και το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας πρέπει να αλλάξει!

. Τα προγράμματα καινοτομίας και αριστείας είναι χρήσιμα και απαραίτητα, αν και δεν αξιοποιούνται επαρκώς.

. Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την αξιολόγησή τους, αλλά μόνον εφόσον αυτή δεν συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη ή τις προαγωγές τους!

Την τελετή παρακολούθησαν από 300 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών και εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.